Lịch khai giảng lớp Guitar Kids Tháng 12/2017

+ GIÁO TRÌNH ĐẶC BIỆT: – Giáo trình truyền tay tạo CẢM HỨNG cho học sinh- không nhồi nhét lý thuyết, nhạc lý. Bởi vậy chỉ trong 3 tháng là học sinh có thể đệm hát được rất nhiều ca khúc. – Nội dung học là phương thức đệm hát – không đi theo hướng …

Lịch khai giảng lớp Guitar Kids Tháng 11/2017

+ GIÁO TRÌNH ĐẶC BIỆT: – Giáo trình truyền tay tạo CẢM HỨNG cho học sinh- không nhồi nhét lý thuyết, nhạc lý. Bởi vậy chỉ trong 3 tháng là học sinh có thể đệm hát được rất nhiều ca khúc. – Nội dung học là phương thức đệm hát – không đi theo hướng …

Lịch khai giảng lớp Guitar Kids Tháng 10/2017

+ GIÁO TRÌNH ĐẶC BIỆT: – Giáo trình truyền tay tạo CẢM HỨNG cho học sinh- không nhồi nhét lý thuyết, nhạc lý. Bởi vậy chỉ trong 3 tháng là học sinh có thể đệm hát được rất nhiều ca khúc. – Nội dung học là phương thức đệm hát – không đi theo hướng …