Lịch khai giảng lớp Guitar Kid Tháng 5/2021

Dành cho các bạn từ 9 tuổi đến 15 tuổi + GIÁO TRÌNH ĐẶC BIỆT: – Giáo trình truyền tay tạo CẢM HỨNG cho học sinh- không nhồi nhét lý thuyết, nhạc lý. Bởi vậy chỉ trong 3 tháng là học sinh có thể đệm hát được rất nhiều ca khúc. – Nội dung học …

Lịch khai giảng lớp Guitar Kid Tháng 3/2021

Dành cho các bạn từ 9 tuổi đến 15 tuổi + GIÁO TRÌNH ĐẶC BIỆT: – Giáo trình truyền tay tạo CẢM HỨNG cho học sinh- không nhồi nhét lý thuyết, nhạc lý. Bởi vậy chỉ trong 3 tháng là học sinh có thể đệm hát được rất nhiều ca khúc. – Nội dung học …

Lịch khai giảng lớp Guitar Kid Tháng 12/2020

Dành cho các bạn từ 9 tuổi đến 15 tuổi + GIÁO TRÌNH ĐẶC BIỆT: – Giáo trình truyền tay tạo CẢM HỨNG cho học sinh- không nhồi nhét lý thuyết, nhạc lý. Bởi vậy chỉ trong 3 tháng là học sinh có thể đệm hát được rất nhiều ca khúc. – Nội dung học …