Lịch khai giảng lớp Guitar Kid Tháng 6/2023

Dành cho các bạn từ 9 tuổi đến 15 tuổi+ GIÁO TRÌNH ĐẶC BIỆT: – Giáo trình truyền tay tạo CẢM HỨNG cho học sinh- không nhồi nhét lý thuyết, nhạc lý. Bởi vậy chỉ trong 3 tháng là học sinh có thể đệm hát được rất nhiều ca khúc.– Nội dung học là phương …

Lịch khai giảng lớp Guitar Kid Tháng 5/2023

Dành cho các bạn từ 9 tuổi đến 15 tuổi+ GIÁO TRÌNH ĐẶC BIỆT: – Giáo trình truyền tay tạo CẢM HỨNG cho học sinh- không nhồi nhét lý thuyết, nhạc lý. Bởi vậy chỉ trong 3 tháng là học sinh có thể đệm hát được rất nhiều ca khúc.– Nội dung học là phương …

Lịch khai giảng lớp Guitar Kid Tháng 2/2023

Dành cho các bạn từ 9 tuổi đến 15 tuổi+ GIÁO TRÌNH ĐẶC BIỆT: – Giáo trình truyền tay tạo CẢM HỨNG cho học sinh- không nhồi nhét lý thuyết, nhạc lý. Bởi vậy chỉ trong 3 tháng là học sinh có thể đệm hát được rất nhiều ca khúc.– Nội dung học là phương …